Μόλις διαβάσετε τις πληροφορίες, μπορείτε να συμμετάσχετε για να δημιουργήσετε το σχέδιό σαςΑν θέλετε να έχετε ένα ακόμα σχέδιο κάθε φορά, μπορείτε να προσθέσετε καρτέλες χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο κώδικα:

[[tabview]]
[[tab Σχέδιο Τίτλου 1]]
Σχέδιο κειμένου 1
[[/tab]]
[[tab Σχέδιο Τίτλου 2]]
Σχέδιο κειμένου 2
[[/tab]]
[[tab Σχέδιο Τίτλου 3]]
Σχέδιο κειμένου 3  
[[/tab]]
[[/tabview]]

Εάν το κάνετε σωστά, θα πρέπει να μοιάζει με αυτό:

Σχέδιο κειμένου 1

Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των καρτελών που μπορείτε να προσθέσετε

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License